Grade List: Pamelo Mounk'a

  1. Pamelo Mounk'a: No. 1 Africain: Ça Ne Se Prete Pas (1982, Star Musique) B+(*)
  2. Pamelo Mounk'a: Propulsion! (1983, Disques Sonics) A-
  3. Pamelo Mounk'a: L'Essentiel (1981-1984 [1993], Syllart) A-
  4. Pamelo Mounk'a: L'Indispensable (1982-1985 [1993], Syllart) B+(***)
  5. Pamelo Mounk'a: L'Incontournable (1982-1985 [1993], Syllart) B+(***)

Search for Artist

Enter artist name (must be exact, lc ok):